Kutsetunnistuse väljaandmisega seotud kuludeks loetakse:

  1. kutsekomisjonide tööga seotud kulud;
  2. kutse andmisega seotud kulud;
  3. kutse andmise ettevalmistamisega seotud kulud;
  4. kutsetunnistuse tehnilise väljaandmisega seotud kulud;
  5. kutsetunnistuse dublikaadi väljaandmisega seotud kulud.