Tase Esmane taotlemine € Taastõendamine €
6. tase 256 212
7. tase 398 319
8. tase 464 354

Kutse andmise tasu tuleb maksta SA Raudteekutsed poolt esitatud arve alusel SA Raudteekutsed arvelduskontole EE342200221028473595.
Kutse mitteandmisel kutseandmise tasu ei tagastata.