Peakomisjon – on KAO juhtorgan. Komisjoni koosseisus on komisjoni esimees, tema asetäitja, sekretär ja 11 liiget.

Komisjoni koosseis on järgmine:

Ivan Kappanen komisjoni esimees AS Eesti Raudtee
Urmas Lükki komisjoni aseesimees AS Edelaraudtee Infrastruktuuri AS
Mati Lõhmus komisjoni liige AS EVR
Leo Saar komisjoni liige Enefit Kaevandused AS Logistika
Anto Looken komisjoni liige SA Raudteekutsed
Rita Ojala komisjoni liige Tallinna Tehnikakõrgkool
Priit Meos komisjoni liige AS Operail
Oleg Tšubarov komisjoni liige Eesti Raudteelaste AÜ
Margus Meius komsijoni liige Tehnilise Järelevalve Amet

Kontaktisik Pille Mänd KAO sekretär tel 6153774
Aadress Toompuiestee 35 Tallinn

Peakutsekomisjoni liikmed määratakse 4. aastaks.


Peakutsekomisjoni statuut