Kutseandjaks on SA Raudteekutsed

kes annab järgmisi raudteeinseneri kutseid:

Raudteeinsener tase 6

Diplomeeritud raudteeinsener tase 7

Volitatud raudteeinsener tase 8

Raudteeinseneride kutsete taotlemise tingimused on toodud lisatud SA Raudteekutsed KUTSE ANDMISE KORD
transporditehnika inseneeria kutsetele
1

Kontaktisik: kutsekomisjoni esimees Anto Looken Telefon: 505 2648 E-post: info@raudteekutsed.ee  

  Raudteeinseneride kutse 

Kutse taotlemiseks/taastõendamiseks on vaja esitada järgmised dokumendid:

  • Taotlus avaldus kutse saamiseks (või taastõendamiseks) kehtival blanketil digiallkirjastatult või originaalallkirjaga (ei sobi sisseskännitud pdf).
  • Diplomi(te) ja sinna juurde kuuluva(te) akadeemilise(te) õiendi(te) koopia (d)-pdf failina.
  • 2 soovitust (vajalik taotlemisel) (soovitaval nõutav vähemalt sama taseme kutsetunnistuse olemasolu)
  • Täienduskoolituste tunnistuste koopiad
  • ID või passi koopia (pdf)
  • Maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

Esitada vajalikud dokumendid kutse taotlemiseks või taastõendamiseks kas

  1. Saata e-posti aadressile info@raudteekutsed.ee
  2. Tuua AS Eesti Raudtee  kontorisse aadressil Toompuiestee 35 tuba 521  Tallinn (eelnevalt ette helistada telefonil 58005580  Oksana Ragozina )

Soovitav on täidetud sooviavalduse blankett enne taotlusdokumentide lõplikku esitamist saata e-mailile info@raudteekutsed.ee üle vaatamiseks. Kutsete taotlemise või taastõendamisega seotud küsimuste korral pöörduge SA Raudteekutsed tegevjuhi Anto Lookeni  poole. Tel 5052648 Kutse taotlemisel rakendub kutse taotlemise tasu. Hinnakirja leiab SA Raudteekutsed kodulehelt. Kutse andmise tasu tuleb maksta SA Raudteekutsed poolt esitatud arve alusel SA Raudteekutsed arvelduskontole EE342200221028473595. Kutse mitteandmisel kutseandmise tasu ei tagastata

KINNITATUD Inseneride Kutsenõukogu 19.02.2015

Raudteeinseneride kutseandmistasu

Tase Esmane taotlemine € Taastõendamine €
6. tase 135 110
7. tase 210 165
8. tase 340 225