Tase Esmane taotlemine € Taastõendamine €
6. tase 135 110
7. tase 210 165
8. tase 340 225

Kutse andmise tasu tuleb maksta SA Raudteekutsed poolt esitatud arve alusel SA Raudteekutsed arvelduskontole EE342200221028473595.
Kutse mitteandmisel kutseandmise tasu ei tagastata.