KINNITATUD
Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu 10.12.2013 otsusega nr 15
Muudatused Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu 04.03.2014 otsusega nr 16
Muudatused Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu 12.05.2016 otsusega nr 2

 

KUTSE ANDMISE KORD
raudteevaldkonna kutsetele
(PDF)

raudteetranspordi-kutseala-ka-kord-ikoon