KINNITATUD
Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu 15.11.2018 otsusega nr 11

KUTSE ANDMISE KORD
raudteevaldkonna kutsetele
(PDF)

raudteetranspordi-kutseala-ka-kord-ikoon