KINNITATUD
Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu 30.06.2017 otsusega nr 7

 

KUTSE ANDMISE KORD
transporditehnika inseneeria kutsetele
(PDF)